رئیس سازمان برنامـه و بودجه استان گلستان گفت: اینترنت سرشماری رایگان چطور فعال کنم ستاد سرشماری نفوس و مسکن بـه هر شناسه اینترنتی کـه فرم خانوار را تکمـیل و کد رهگیری دریـافت کرده باشد دو گیگ اینترنت رایگان تقدیم مـی‌کند.

آفتاب‌‌نیوز : بـه گزارش فارس، اینترنت سرشماری رایگان چطور فعال کنم حسین پیشقدم عصر امروز درون گفت‌وگو با خبرنگاران استان گلستان با اشاره بـه نتایج سرشماری عمومـی نفوس و مسکن درون سال 1390 وضع فعالیت‌های مردم کشور ایران و اشتغال 75 مـیلیون جمعیت اظهار کرد: از این تعداد جمعیت 19 مـیلیون نفر شاغل هستند کـه شامل 3 مـیلیون زن و 18 مـیلیون نفر مردم مـی‌باشند.

وی تصریح کرد: 12 مـیلیون نفر هنوز بـه سن کار نرسیدند و 3 مـیلیون نفر درآمد بدون درآمد هستند.

رئیس سازمان برنامـه و بودجه استان گلستان گفت: براساس نتایج این سرشماری 19 مـیلیون نفر خانـه‌دار، 12 مـیلیون نفر محصل، 4 مـیلیون نفر بیکار و 5 مـیلیون نفر سایر موارد هستند.

پیشقدم درون خصوص توزیع افراد شاغل درون گروه‌های عمده شغلی خاطرنشان کرد: 3 مـیلیون و 600 هزار نفر از شاغلان کشور درون گروه کشاورزی، ماهیگیری، و جنگلداری مشغول بـه کار هستند.

وی ادامـه داد: 3 مـیلیون و 500 هزار نفر درون بخش صنعت، 3 مـیلیون و 100 هزار نفر کارگر خدماتی و 2 مـیلیون و 200 هزار نفر درون گروه رانندگان و مشاغل مربوط بـه ماشین‌آلات هستند.

رئیس سازمان برنامـه و بودجه استان گلستان گفت: براساس این سرشماری یک‌مـیلیون و 800 هزار نفر درون گروه متخصص، یک‌مـیلیون و 100 هزار نفر درون گروه تکنسین، 900 هزار نفر کارمندان اداری، 700 هزار نفر درون گروه مدیران و قانونگذار و یک مـیلیون و 200 هزار نفر سایر مشاغل و اظهار نشده قرار دارند.

پیشقدم با اشاره بـه نتایج کاربردی سرشماری نفوس و مسکن گفت: برنامـه‌ریزی به منظور توزیع عادلانـه منابع، شناخت جمعیت فعال، شناخت وضعیت موجود مسکن و تولید آمارهای اختصاصی و پایـه‌ای جمعیت و بروزرسانی نقشـه‌های شـهری و روستایی از مـهم‌ترین نتایج سرشماری است.

وی شناخت جمعیت درون حال تحصیل، تعیین اندازه جمعیت جوان و سالمند، تدوین برنامـه‌های توسعه‌ی شـهری و عمران روستایی، شناخت تفاوت‌های اجتماعی زنان و مردان و برنامـه‌ریزی به منظور برابری تی نیز از مـهم‌ترین نتایج سرشماری است.

سرشماری اینترنتی مراجعه خانوار بـه سایت سرشماری (Sarshomari95.ir) و تکمـیل اطلاعات و دریـافت و حفظ کد آماری توسط خانوار درون فاصله زمانی سوم که تا 24 مـهر و سرشماری حضوری (مراجعه مستقیم مأمور درون فاصله زمانی 25 مـهر که تا 25  آبان، دریـافت کد آماری خانوارهای کـه اینترنتی تکمـیل کرده‌اند و تکمـیل سایر خانوارها با تبلت و همچنین توزیع اطلاعیـه خانوار غایب به منظور خانوارهایی کـه حضور ندارند، از مـهمترین فرآیند اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 درون استان است.

خانوارهای غایب (در پنج روز آخر سرشماری کـه با هدف دسترسی بـه خانوارهای غایب درون نظر گرفته شده است، مراجعه مأمور و اینترنت وجود دارد از طرفی مأمور تلفنی درون شـهرستان به منظور پاسخگویی درون نظر گرفته مـی‌شود) انجام خواهد شد.

. اینترنت سرشماری رایگان چطور فعال کنم . اینترنت سرشماری رایگان چطور فعال کنم
[اینترنت رایگان هدیـه بـه ثبت‌نام‌کنندگان سرشماری اینترنتی درون ... اینترنت سرشماری رایگان چطور فعال کنم]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 01 Jul 2018 15:27:00 +0000